top of page

Doçentlik ve Akademik Teşvik

- Kongremize en az 20 ülkeden katılım sağlanacaktır
- Bildiriler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir
- Türkiyeden katılım için %45'lik kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen bildiriler bu kota korunarak değerlen
dirmeye alınacaktır
- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır
- Kongremiz Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır

bottom of page