top of page

Bildiri Konuları

Arı ve Arı Ürünleri 
Tarla Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Tarım Ekonomisi
Tarımsal Biyoteknoloji
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarım Makinaları
Zootekni
Su Ürünleri
Gıda
Biyoloji
Biyokimya
Kimya
Et ve Süt Teknolojisi
Veteriner
Ekonomi
Kırsal Kalkınma
Tarım Politikaları
Siyaset Bilimi
Sulama Sistemleri
Bankacılık ve Tarım Kredileri
 Çiftçi Birlikleri
Güneş ve Rüzgar Enerjisi 
Çevre
Tarımsal İstihdam
Tarım Ürünleri İthalatı

bottom of page